Basundersökning

Author : emma kim | Published On : 14 Oct 2021

We know that doing annual checks on teeth and gums contributes to better oral health. The earlier the problems, the faster you can prevent their development. We are more than happy to work with your teeth according to the latest findings and research, which often means that many treatments can be avoided.

At the time of the examination, you will receive a cost proposal from us for any treatments that need to be performed so that you never have to be surprised by the price.

Of course, we go through every treatment that is planned so that you as a patient feel safe and have full control over your treatment.

How is an investigation conducted?

During a basic examination, a clinical check is made of your teeth, your gums and your mucous membranes. In any pockets on the back teeth and go through the results with you. Easier tartar removal on your front teeth in the lower jaw is also included in the examination if you wish. After completing the examination, we go through together which treatments need to be done and you will then receive a cost proposal.

In Swedesh 

Att göra årliga kontroller på tänder och tandkött vet vi bidrar till en bättre munhälsa. Ju tidigare problemen desto snabbare kan man förebygga dess utveckling. Vi arbetar mer än gärna med dina tänder enligt senaste rön och forskning vilket ofta innebär att många behandlingar kan undvikas.

Vid undersökningstillfälle får du ett kostnadsförslag från oss på eventuella behandlingar som behöver utföras så att du aldrig behöver bli överraskad av priset.

Vi går naturligtvis igenom varje behandling som planeras för att du som patient ska känna dig trygg och ha full kontroll över din behandling.

Hur går en undersökning till?

Vid en basundersökning görs en klinisk kontroll av dina tänder, ditt tandkött och dina Slemhinnor. I eventuella fickor på de bakre tänderna och går igenom resultatet med dig. Även lättare tandstensborttagning på dina framtänder i underkäken ingår i undersökningen om du önskar detta. Efter avslutad undersökning går vi tillsammans igenom vilka behandlingar som behöver göras och du får därefter ett kostnadsförslag.