Mini ogród zewnętrzny w donicach nowoczesnych

Author : Beata beataw | Published On : 07 Jul 2021

Wiele osób lubi mieć wÅ‚asny ogród z kolorowymi, pachnÄ…cymi kwiatami. Nie musisz siÄ™ bez niego obejść także jesieniÄ… i zimÄ…. Gdy znowu zrobi siÄ™ chÅ‚odniej, warto zaÅ‚ożyć tzw. mini ogródek wewnÄ™trzny i trzeba wiedzieć co to jest i jak dziaÅ‚a i opracować spójnÄ… koncepcjÄ™.

Ogród wewnÄ™trzny wnosi splendor ogrodu do Twoich czterech Å›cian. OczywiÅ›cie teraz szczególnie Å‚atwo byÅ‚oby nazwać w ten sposób istniejÄ…ce doniczki. PrawdÄ… jest, że istnieje również klasyczna doniczka „w pomieszczeniu”, a wokóÅ‚ roÅ›lin podejmuje siÄ™ pewien wysiÅ‚ek ogrodniczy. Z kolei ogród wewnÄ™trzny nie odnosi siÄ™ zwykle do pojedynczych roÅ›lin, ale raczej do bardziej rozplanowanych terenów zielonych z różnymi roÅ›linami. Różnorodność zewnÄ™trznego ogrodu ozdobnego czy kuchennego należy odszukać w znacznie mniejszej formie we wnÄ™trzu. Istnieje szeroka gama projektów ogrodów na zewnÄ…trz, od angielskiego trawnika ozdobnego, przez „odrapany” dziki ogród do dobrze zorganizowanego ogrodu kuchennego. Różne formy ogrodów wewnÄ™trznych znacznie siÄ™ różniÄ…. Mniej jednak chodzi o rodzaj użytkowania, tj. jako obszar ozdobny lub użytkowy, a o wiele bardziej o sposób, w jaki niejednorodna struktura różnych roÅ›lin Å‚Ä…czy siÄ™ w funkcjonujÄ…cy mikrosystem na najmniejszej przestrzeni.

Bardzo prostÄ… i równie powszechnÄ… formÄ… ogrodów wewnÄ™trznych sÄ… skrzynki na kwiaty, które tworzÄ… niejako pÅ‚ynne przejÅ›cie od zwykÅ‚ej doniczki do „mini ogrodu”. Wykonane w szerokiej gamie ksztaÅ‚tów i materiaÅ‚ów, oferujÄ… wiÄ™cej miejsca niż zwykÅ‚a doniczka i mogÄ… na przykÅ‚ad Å‚Ä…czyć caÅ‚y parapet, tworzÄ…c ciÄ…gÅ‚Ä… powierzchniÄ™ do sadzenia. Można w nich uprawiać klasyczne roÅ›liny doniczkowe, ale także mniejsze roÅ›liny ogrodowe, a nawet Å‚Ä…czyć ze sobÄ…, tworzÄ…c zupeÅ‚nie nowy wyglÄ…d.

Ważne jest, aby istniejÄ…ce roÅ›liny, mimo rzekomo dużej przestrzeni, nie musiaÅ‚y walczyć z drapieżnÄ… konkurencjÄ… i żeby byÅ‚y odpowiednio zaopatrzone we wszystkie niezbÄ™dne zapasy – tj. wodÄ™, Å›wiatÅ‚o i skÅ‚adniki odżywcze. Åatwo jest caÅ‚kowicie obsadzić istniejÄ…cÄ… przestrzeÅ„ i pozostawiać roÅ›linom, które zwykle wciąż powiÄ™kszajÄ… siÄ™ pod wzglÄ™dem wielkoÅ›ci i objÄ™toÅ›ci, miejsce na wÅ‚asny rozwój. JeÅ›li masz wystarczajÄ…co dużo miejsca, możesz nawet pozwolić uprawom kwitnąć w skrzynce na kwiaty i cieszyć siÄ™ domowymi warzywami zimÄ….

InnÄ… powszechnÄ… formÄ… ogrodu wewnÄ™trznego sÄ… butelki. Oznacza to nie tylko klasyczne butelki o wyprostowanym ksztaÅ‚cie, stosunkowo krótkim korpusie i bardzo wÄ…skiej szyjce. Dużo bardziej nadajÄ… siÄ™ tu raczej nietypowe modele z dużą objÄ™toÅ›ciÄ… brzucha, jak na przykÅ‚ad znane z rolnictwa koszykowe butelki. Ogrody butelkowe różniÄ… siÄ™ od wszystkich innych ogrodów wewnÄ™trznych jednÄ… podstawowÄ… rzeczÄ…. Ogrody butelkowe majÄ… nie tylko ograniczonÄ… powierzchniÄ™ sadzenia, ale sÄ… ogrodzone i odgraniczone ze wszystkich stron. Butelki wyznaczajÄ… jasne granice w odniesieniu do objÄ™toÅ›ci korzenia, objÄ™toÅ›ci liÅ›ci i dostÄ™pnych zasobów.

Wybór i skÅ‚ad pożądanych roÅ›lin sÄ… zatem szczególnie ważne w ogrodach butelkowych. Ponieważ zbyt Å‚atwo nieodpowiednia roÅ›lina może wpÅ‚ynąć na caÅ‚y system ogrodowy na ograniczonej przestrzeni. A wÄ…ska szyjka butelki znacznie utrudnia konserwacjÄ™ i – w razie potrzeby – wymianÄ™ roÅ›lin. Regularne przeprojektowanie miniaturowego ogrodu jest, w przeciwieÅ„stwie do bardziej otwartych form ogrodu wewnÄ™trznego, możliwe tylko w ograniczonym zakresie.

Ogrody wertykalne bardzo Å‚atwoÅ‚ożyć uÅ‚ożyć w formÄ™ dla wielu osób z niewielkÄ… wiedzÄ… ogrodniczÄ… posÅ‚ugujÄ…cÄ… siÄ™ terminem "wiszÄ…cy kosz". Ostatecznie oba rodzaje ogrodnictwa majÄ… te same podstawowe: cechy zamiast wykorzystywać przestrzeÅ„ poziomo, różne roÅ›liny sÄ… ukÅ‚adane jeden na drug. Można do zrobić w formie formie wiszÄ…j etażerki lub w formie wiszÄ…cych koszy, koszyczków lub garnków. Ta forma ogrodnictwa jest znana tylko np. z wertykalnego ogrodu zioÅ‚owego, który w wielu nowoczesnych kuchniach.

Inna forma szkóÅ‚ki pionowej, w przeciwieÅ„stwie do wariantów wiszÄ…cych z uÅ‚ożonymi w stos, poziomymi powierzchniami do sadzenia, może tylko tak: JeÅ›li podÅ‚oże jest uÅ‚ożone pionowo i, zabezpieczone na przykÅ‚ad rurÄ… lub siatkÄ…, do podÅ‚oże może zrobić z boku lub pod kÄ…tem. Uprawiaj różnorodne roÅ›liny na górze. Stwarza do prawdziwych obszarów sadzenia z niezliczonymi możliwoÅ›ciami. Na przykÅ‚ad w wypeÅ‚nionej glebÄ… plastikowej tubie z bocznymi wylotami roÅ›lin saÅ‚ata może być uprawiana i uprawiana w ograniczonej przestrzeni. DziÄ™ki podlewaniu z wszystkich najlepszych sÄ… roÅ›liny sÄ… niezawodnie zaspokojone na ograniczonej przestrzeni i wspaniale siÄ™ rozwijajÄ….  Nowoczesne donice do salonu z tym, że nie jest tak samo, jak zaprojektować ogród wewnÄ™trzny. Należy najpierw pomyÅ›leć o wielu możliwych roÅ›linach, które w trybie "zawsze" i zrobić wzbogacajÄ… przestrzeÅ„ życiowÄ…. Jednak przed zaÅ‚ożeniem samych roÅ›lin na "techniczne" elementy miniaturowe ogrodów, które prowadzÄ… prowadzić w donicach ozdobnych. RozsÄ…dnie – tak tylko doleż do zajmować siÄ™ roÅ›linami ogrodowymi przez caÅ‚y rok, a zwÅ‚aszcza latem.