ÄGGFRYSNING - HOPP OCH RESULTAT

Author : emma kim | Published On : 14 Oct 2021

 Att frysa ner sina ägg är ett sätt att överbrygga klyftan mellan din biologiska tidslinje och dina livsplaner. Med äggfrysning kan du säkerställa att du fortfarande har valet att starta en familj när du är redo och är en pålitlig säkerhetsplan om du längs din väg stöter på fertilitetsproblem. Det ger en kvinna möjlighet att använda sig av "yngre" ägg när hon bestämmer sig för att bli gravid. Detta gör att hon kan undvika den nedsatta fertiliteten och ökade missfalls nivån i samband med ökad ålder.   En komplett äggfrysnings cykel tar cirka två veckor. De flesta kvinnor fortsätter med sina dagliga rutiner, oavsett om det handlar om arbete, träning eller andra aktiviteter.  Det finns ingen gräns för hur länge ägg kan vara nedfrysta, och dess kvaliteten minskar inte över tid. Vi uppmuntrar i första hand till att först försöka bli gravid naturligt och bara använda sina nedfrysta ägg om de inte lyckas. Att frysa dina ägg bör betraktas som en fantastisk "säkerhetsplan".  När ska man frysa ner sina ägg? Vi rekommenderar att du genomför äggfrys före 37-38 års åldern, när äggstocksreserven i de flesta fall fortfarande är bra. Äggfrysning efter 37 års ålder är fortfarande ett alternativ, men du kan behöva flera IVF-cykler för att få det rekommenderade antalet ägg.  Äggfrysning För kvinnor som vet att de inte är redo att starta familj och är intresserade av äggfrysning - ju tidigare du fryser dina ägg, desto större är dina chanser. Oavsett när du bestämmer dig för att använda äggen låser du chansen att få en lyckad graviditet i den ålder dina ägg skördas.  Generellt sett föreslås äggfrysning för kvinnor som:  • försöker bevara ägg för att förlänga deras fertilitet i framtiden • är mellan 25 och 37 år • inte är redo att få barn just nu • med en familjehistoria av tidig menopaus • inför medicinska behandlingar som kemoterapi • som vill senarelägga att få ett annat barn • har vissa medicinska tillstånd som cystor på äggstockarna