443+ ?ánh giá v? Ch? ?? lái sport Kia Cerato 2021

Author : qoaxfhmggh uvhsyonevc | Published On : 09 Aug 2021

Tháng này, Kia Cerato khuy?n m?i trong kho?ng 20-30 tri?u VN?.Kia Cerato 2021 giá bao nhiêu? khuy?n m?i, giá l?n bánh tháng 04/2021 th? nào?cùng có ng??i em là Kia Morning, Kia Cerato luôn thu?c trong s? các dòng xe bán ch?y nh?t Vi?t Nam.Trong n?m 2020, Cerato bán ???c 12.033 xe (trung bình m?t.002 xe/tháng), d?n ??u t?ng l?p xe h?ng C và thu?c v? trí s? 7 trong top 10 xe bán ch?y nh?t th? tr??ng ô tô Vi?t Nam. Tháng này, Thaco Tr??ng H?i ?ang bán nh?ng lo?i xe Kia Cerato 2020-2021 m?i nh? sau:B?NG GIÁ XE KIA CERATO THÁNG 04/2021 (tri?u VN?)Phiên b?n Giá niêm y?t Giá l?n bánhHà N?i TP HCM các t?nh gi?cCerato m?t.6MT 524 612 601 583Cerato 1.6AT Deluxe 564 657 645 627Cerato 1.6AT Luxury 609 707 695 677Cerato 2.0AT Premium 655 759 746 727gi?m giá, khuy?n mãi tháng này: ??a ch?th?i gian ??t hàng: thì tùy màu s?c nh?ng theo thông báo t? nh?ng ??i lý thì các màu ??u mang th? l?y ngay, ho?c không quá 10 ngày là v?i xe.Ghi chú: Giá xe Kia Cerato 2020-2021 l?n bánh ? trên ?ã bao g?m thêm các giá bán sau:- Phí tr??c b?: Hà N?i và Qu?ng Ninh 12%, các thành th? khác 10% giá niêm y?t- Phí bi?n: Hà n?i là 20 tri?u ??ng, TP HCM 20 tri?u, nh?ng t?nh còn l?i 2 tri?u- Phí ??ng ki?m: 340 ngàn VN?- Phí tr?c ???ng b?: tùy ??ng ký tên cá nhân (150 ngàn/tháng) hay pháp nhân (180 ngàn/tháng)- Phí b?o hi?m bu?c ph?i, ch?a v?i b?o hi?m thân v?....?? mang giá th?p, vui lòng liên h?:0934 688 116 - Mr Nam (HÀ N?I)0816 916 888 - Mr ??c (B?c Ninh)090 144 8386 - Mr Giang (Hà Nam)0944 349 456 - Ms Mai (Kia Thanh Hóa)0969 169 869 - Mr K? (Kia Bình D??ng)0933 806 048 - Ms Nhi (Kia ??ng Nai)0933 968 786 - Hotline (TPHCM)?Xem thêm: B?NG GIÁ Ô TÔ KIA?Chi ti?t lo?i sedan: KIA OPTIMA 2021Gi?i thi?u v? Kia Cerato 2021 t?i Vi?t NamKia Cerato là cái xe h?ng nh? cao (compact car) c?a nhà s?n xu?t ô tô ??t tên con gái 2022 h? ?? ,