1180+ Xem nhanh v? Kia Cerato 2021 b?n cao c?p

Author : dngobwhglm pwiawgpdkj | Published On : 09 Aug 2021

Tháng này, Kia Cerato ?u ?ãi trong kho?ng 20-30 tri?u VN?.Kia Cerato 2021 giá bao nhiêu? gi?m giá, giá l?n bánh tháng 04/2021 th? nào?c?ng v?i ng??i em là Kia Morning, Kia Cerato luôn thu?c trong s? các dòng xe bán ch?y nh?t Vi?t Nam ??t tên con gái h? nguy?n hoàng , .Trong n?m 2020, Cerato bán ???c 12.033 xe (trung bình m?t.002 xe/tháng), d?n ??u t?ng l?p xe h?ng C và x?p h?ng th? 7 trong top 10 xe bán ch?y nh?t th? tr??ng ô tô Vi?t Nam. Tháng này, Thaco Tr??ng H?i ?ang bán nh?ng m?u xe Kia Cerato 2020-2021 m?i nh? sau:B?NG GIÁ XE KIA CERATO THÁNG 04/2021 (tri?u VN?)Phiên b?n Giá niêm y?t Giá l?n bánhHà N?i TP HCM nh?ng th?c gi?cCerato 1.6MT 524 612 601 583Cerato m?t.6AT Deluxe 564 657 645 627Cerato m?t.6AT Luxury 609 707 695 677Cerato hai.0AT Premium 655 759 746 727khuy?n m?i, khuy?n m?i tháng này: liên h?th?i kì ??t hàng: thì tùy màu s?c nh?ng theo thông tin t? nh?ng ??i lý thì nh?ng màu ??u v?i th? l?y ngay, ho?c không quá 10 ngày là có xe.Ghi chú: Giá xe Kia Cerato 2020-2021 l?n bánh ? trên ?ã bao g?m thêm các t?m giá sau:- Phí tr??c b?: Hà N?i và Qu?ng Ninh 12%, các ?ô th? khác 10% giá niêm y?t- Phí bi?n: Hà n?i là 20 tri?u ??ng, TP HCM 20 tri?u, các t?nh gi?c còn l?i 2 tri?u- Phí ??ng ki?m: 340 ngàn VN?- Phí tuy?n ???ng b?: tùy ??ng ký tên cá nhân (150 ngàn/tháng) hay pháp nhân (180 ngàn/tháng)- Phí b?o hi?m b?t bu?c, ch?a s? h?u b?o hi?m thân v?....?? s? h?u giá th?p, vui lòng liên h?:0934 688 116 - Mr Nam (HÀ N?I)0816 916 888 - Mr ??c (B?c Ninh)090 144 8386 - Mr Giang (Hà Nam)0944 349 456 - Ms Mai (Kia Thanh Hóa)0969 169 869 - Mr K? (Kia Bình D??ng)0933 806 048 - Ms Nhi (Kia ??ng Nai)0933 968 786 - Hotline (TPHCM)?Xem thêm: B?NG GIÁ Ô TÔ KIA?Chi ti?t chi?c sedan: KIA OPTIMA 2021Gi?i thi?u v? Kia Cerato 2021 t?i Vi?t NamKia Cerato là chi?c xe h?ng nh? cao (compact car) c?a nhà cung c?p ô tô Kia Moto